Zielony Certyfikat II stopnia

25.11.2009r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy "Zielonego Certyfikatu II stopnia jako znaku jakości w obszarze zrównoważonego rozwoju" którym możemy się cieszyć oficjalnie od dnia 10.11.2009r. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 nietypowym akcentem, bowiem pomógł nam uatrakcyjnić tę podniosłą chwilę mim pan Radosław Kubik przedstawiając bardzo wymowną scenkę pantomimiczną o treści przyrodniczo - ekologicznej. Forma była nietypowa co w widzach wzbudziło zaciekawienie i dużą uwagę o czym mogła świadczyć niesamowita cisza panująca podczas występu mima i ogromne brawa po nim. Przedstawiając taką formę chcieliśmy zaprezentować zebranym gościom inny sposób przekazywania istotnych treści, który niejednokrotnie wykorzystujemy w pracy z naszymi wychowankami.

Kolejnym punktem programu było uroczyste powitanie gości z władz miejskich, starostwa powiatowego, organu prowadzącego czyli Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie oraz Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie ,Wydziału Edukacji oraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Wśród zaproszonych gości znalazły się również wszystkie panie dyrektorki przedszkoli w Koszalinie, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z nami właśnie na polu realizacji działań proekologicznych, a także reprezentanci Rady Rodziców oraz dzieci.

Następnie głos zabrała pani dyrektor naszej placówki Danuta Salacha, która poprzez krótki referat przybliżyła wszystkim zgromadzonym nasze działania, dzięki którym możemy cieszyć się kolejnym sukcesem na polu przyrodniczo - ekologicznym. Jednocześnie pokazując nasz upór i konsekwencję w dążeniu do wyznaczonego celu w edukacji naszych wychowanków i ich rodziców.

Po oficjalnej części uroczystości przepełnionej informacjami, wiadomościami i faktami nastąpiła chwila radości i uśmiechu, bowiem rozpoczęła się część artystyczna, w której zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych naszej placówki.

Jako pierwsze zaprezentowały się maluszki w ekologicznym pokazie mody, stroje w których prezentowali się modele przygotowane zostały przez nauczycielki i rodziców.

Grupa dzieci 4- letnich przedstawiła piosenkę z inscenizacją ruchową do piosenki 'Wiewióreczka'.

Pięciolatki zaprezentowały krótką opowieść o problemie sprzątania zaśmieconego lasu połączoną z układem tanecznym 'Żuk i biedronka'.

Starszaki z gr. VIII zaprosiły wszystkich na spacer w deszczu, który jak się okazało wcale nie musi być smutny i nudny, gdy się ma kolorową parasolkę.

Po deszczu rosną kwiatki, cieszą się zwierzęta i wyskakują małe żabki o czym opowiedziały zebranym gościom w dwóch piosenkach dzieci z gr. IX.

Program artystyczny, który zastał przygotowany przez nauczycielki z poszczególnych grup i ich wychowanków mocno nawiązywał i podkreślał priorytetowe działania placówki czyli treści przyrodniczo - ekologiczne.

Po występach dzieci nastąpił punkt kulminacyjny naszej uroczystości czyli odsłonięcie pamiątkowej tablicy 'Zielony Certyfikat II stopnia'. Dokonały tego w obecności wszystkich zgromadzonych gości dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie pani Anna Mazurek oraz przedstawicielka przedszkolaków Oliwia Harasymowicz z gr. VII. Przed tym aktem został podkreślony fakt, że zarówno I jak i II stopień ZIELONEGO CERTYFIKATU tworzą jedną, nierozerwalną wzajemnie uzupełniającą się całość co można zaobserwować w momencie odsłonięcia tablicy - gdzie obie zarówno ta pierwsza jak i obecna razem tworzą symbol domu.

Po tym doniosłym akcie i po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych wychowanków oraz pamiątkowe wpisy do przedszkolnej kroniki , a także liczne gratulacje.

Zdjęcia z uroczystości do obejrzenia w galerii