Cel przedsięwzięcia:

W ramach ubiegania się o Zielony Certyfikat przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia pt: "Ptasia gospoda pod rokitnikiem". W centralnym punkcie ogrodu przedszkolnego istniała niezagospodarowana piaskownica, postanowiliśmy wykorzystać to, aby stworzyć miejsce do systematycznej obserwacji przyrody oraz praktycznych działań dzieci. Ogłosiliśmy konkurs wśród dzieci i rodziców na projekt ptasiej gospody pod rokitnikiem. Zgromadzone prace były inspiracją do wykonania karmików. W wyznaczonym miejscu rosły dzikie krzewy. Do wykopania ich i przesadzenia w inne miejsce poprosiliśmy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Adaptacyjnego. Następnie zaprzyjaźniony rodzic przywiózł ziemię, a dzieci i personel obsługi oraz nauczyciele przenieśli ją we wskazane miejsce. Stolarz z PGK Koszalin bezpłatnie obudował deskami piaskownicę a konserwator i rodzice pomalowali deski. Dzieci wraz z nauczycielką posadziły pozyskane od sponsorów rośliny a następnie opiekowały się nimi. Na samym końcu zamontowane zostały wykonane przez rodziców, dziadków karmiki. Jednocześnie obok działań praktycznych realizowane były zadania edukacyjne dzieci, nauczycieli, rodziców. Dzieci miały spotkanie z ornitologiem, wspólnie z nauczycielkami zorganizowały kąciki z nasionami dla ptaków w celu poznania sposobów dokarmiania ich. We wszystkich grupach wiekowych przeprowadzony został cykl zajęć na temat opieki nad ptakami oraz różnymi wzorami karmików. Nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju poprzez rady szkoleniowe, zajęcia koleżeńskie. Rodzice natomiast poprzez prowadzone dla nich zajęcia otwarte, artykuły w przedszkolnej gazetce "Nowinki z 15 - stki" oraz informacje na naszej stronie internetowej www.przedszkole15.com.pl. W trakcie realizacji przedsięwzięcia z pozyskanych środków finansowych zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla lepszej efektywności realizowanych zadań. Podejmowane działania były monitorowane przez zespół koordynujący, a także przeprowadzona została szczegółowa ewaluacja. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstało miejsce do zorganizowanej systematycznej pielęgnacji roślin, opieki nad ptakami i ich obserwacji oraz edukacji w tym zakresie. Piaskownica obudowana została deskami w ten sposób, że nie tylko podniosła się estetyka tego miejsca ale również w praktyce zostało to wykorzystane do odpoczynku przez dzieci. Bardziej estetyczny plac zabaw chętniej odwiedzają matki z małymi dziećmi i spędzają tu wolny czas. Przedszkole pozyskało nowe pomoce dydaktyczne: rzutnik, ekran, mikroskopy, aparat cyfrowy, plansze, książki dla nauczycieli i dzieci. Zakupione zostały również narzędzia ogrodnicze dostosowane do wzrostu dzieci.

Podejmowane działania we wspólnej sprawie spowodowały większą integrację całego personelu oraz rodziców. Rozszerzył się krąg ludzi dobrej woli oraz instytucji gotowych wspierać działalnoąć przedszkola. Nawiązana współpraca z Fundacją Nauka Dla Środowiska pozwoliła zaprezentować nasze dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie ekologii na Wojewódzkiej Konferencji w ramach projektu "Ekopartnerstwo" w Międzyzdrojach, która odbyła się 21 lipca 2006r. Efektywne gospodarowanie pozyskanymi środkami finansowymi, rzeczowymi, nawiązane pozytywne relacje z innymi umożliwiły realizację nie tylko zaplanowanego przedsięwzięcia ale również wzbogacenie ogrodu o dwie karuzele wykonane z drewna, wymianę zniszczonych siedzisk przy huśtawkach. Niewątpliwie wzrosła wiedza w środowisku lokalnym na temat zrównoważonego rozwoju, przyczyniła się do tego między innymi zorganizowana przez nas uroczystość dla około 400 zaproszonych gości pod hasłem "NASZĄ IDEĄ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ" przy wsparciu innych przedszkoli i instytucji. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że udało nam się zdobyć Zielony Certyfikat. Uzyskanie tytułu dało nam poczucie dobrze wykonanej pracy na rzecz dzieci i środowiska a także motywację do dalszych twórczych pomysłów.